Fotoverkiezing


Bergboezemkalender 2013Januari
Corina NeelemanFebruari
Suze van GroningenMaart
Adrianus JohannesApril
Suze van GroningenMei
Suze van Groningenjuni
Hans Zweekhorstjuli
Jelle van der Hoevenaugustus
Van Duijnseptember
Suze van Groningenoktober
Cocky van Adrichem-Dekkernovember
Suze van Groningendecember
Jan Gillebaard