Nieuws

De Heraut: Groenblauwe Slinger bij Raad van State

19 december 2007

Berkel en Rodenrijs - De Raad van State heeft het plan voor de aanleg van de Groenblauwe Slinger, de groenzone tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs die het Groene Hart met Midden-Delfland moet verbinden, op een aantal punten afgewezen.

Zo stelt de Raad dat de provincie Zuid-Holland niet duidelijk heeft gemaakt hoe het een ecologische zone wil realiseren bij de Klapwijkse Knoop, het punt waar spoorweg en wegen elkaar kruisen. Hier is de ecologische verbinding tussen het Groene Hart en Midden-Delfland met een breedte van tweehonderd meter op zijn smalst. Omdat er naast de belangrijke kruising ook nog een bedrijf is gevestigd, heeft het volgens de Raad geen zin om deze strook grond een natuurbestemming te geven.

De Raad van State maakte zich ook zorgen over de gevolgen van de Groenblauwe Slinger voor de vogels in de Bergboezem en de Polder Oude Leede. Daar willen Staatsbosbeheer en de provincie het grondwaterpeil verhogen en in geval van hevige regenval willen ze beide gebieden als waterberging gebruiken. De Raad stelt dat door de waterbergingsplannen de broedende weidevogels, waaronder de grutto en de tureluur, direct getroffen kunnen worden. De provincie had om die reden moeten bekijken of een speciale ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig is.

Al met al lijken de bezwaren van de Raad van State wel te repareren waarbij bijzondere aandacht nodig is voor de smalle ecologische verbinding bij de Klapwijkse Knoop en het verkrijgen van ontheffing in het kader van de van de Flora en Fauna wet met betrekking tot de Bergboezem.

(bron PvdA nieuwsbrief)