Nieuws

De Heraut: Raad van State geeft de Bergboezem meer tijd

27 december 2007

V.l.n.r. de heren Van Herk, Pannekoek en Van Harg Afbeelding: V.l.n.r. de heren Van Herk, Pannekoek en Van Harg maken zich ernstige zorgen over de wijze waarop de bergboezem zal voortbestaan. De Raad van State deelde hun bezorgdheid.(bron: De Heraut).

Berkel en Rodenrijs/Oude Leede - "We zijn er nog lang niet; dat realiseren we ons terdege." Maarten van Herk is een man van de polder. Als geen ander kent hij - geboren en getogen in de polder van Rodenrijs - het belang van de bergboezem; de buffer tussen Rodenrijs en Oude Leede. Al diverse malen werd de bergboezem ingezet bij hoogwater en dan met name als de wind het water terugblies de Zweth in en er geloosd moest worden om de inwoners van Berkel en Rodenrijs droge voeten te kunnen laten houden.

Trees Borkus-Henskens

"In de plannen van RR2020 (Rotterdam Rijnmond) stond te lezen dat de bergboezem open gebied moet blijven, maar in het Streekplan 2003 van Zuid-Holland West wordt gemeld dat de bergboezem onderdeel gaat vormen van de Groenblauwe Slinger. Het gebied behoort deels bij Rijnmond (het Berkelse deel) en deels bij Zuid-Holland West (Oude Leede). Het Streekplan vermeldde dat het gebied een wijziging kon ondergaan; in de toekomst zouden water, natuur en recreatie er samengaan. Bovendien zou het hele gebied van de Groenblauwe Slinger onder beheer van Staatsbosbeheer komen."

Agrariër Ard van Harg, die met zijn bedrijf tegen de boezem aanzit en tevens - met nog acht andere agrariërs - grond in de bergboezem heeft, tekende bezwaar tegen deze bestemming aan, maar dat bezwaar werd verworpen. "Het zou geen nadelige gevolgen hebben voor mijn bedrijfsvoering. De gemeente vond dat het bestemmingsplan kon worden aangepast. Maar men vergeet daarbij dat we land kwijt raken en dat er geen vervangende ruimte meer te koop is in de buurt."

Tegenstrijdig

Cas Pannekoek woont eveneens aan de rand van het gebied. "Men wil in de bergboezem recreatie, water en natuur samen laten gaan, maar dat is zo tegenstrijdig als wat. Gelukkig heeft de rechter dat ook ingezien. Als je dat doet krijg je verrommeling van het gebied. De weidevogels zijn de eerste die de klos zijn. Ze hebben geen fouragegebied meer en zullen dus verdwijnen. Bovendien neemt grasland meer CO2 op als je het regelmatig maait en laat begrazen door het vee. Men gaat er bij de vorming van de Groenblauwe Slinger vanuit dat het gebied open moet blijven. Wat gaat men daar dan aan doen? Wordt het niet regelmatig onderhouden dan groeit het dicht. Ook dat was een sterk argument bij de Raad van State. Bovendien zag de rechter niet hoe men van een doorlopende ecologische zone kon spreken als er bij de onlangs aangelegde (en eveneens in het aansluitende gebied liggende) Klapwijkse Knoop slechts enkele meters groen langs de druk bereden weg liggen. Eenzelfde situatie doet zich voor bij De Vlinderstrik waar het een kermis wordt met HSL, busbaan, nieuwe wijk, luchthaven en verbreding van de bestaande wegen; ook daar resteert slechts een kleine groenstrook waarbij moeilijk van een ecologische zone kan worden gesproken."

Behoud

Namens omwonenden stapten de Stichting Natuur- en Milieuwacht en de Vereniging tegen Milieubederf naar de rechter om behoud van het gebied veilig te stellen. "Het gebied moet open blijven; daar zijn we het over eens. Wij kennen het gebied en willen het zo houden als het nu is en daar hebben we goede argumenten voor. Laat het onderhouden door de boeren en geef ze daar een vergoeding voor. Ze kunnen hun bedrijf niet uitbreiden, dus laat ze dan het beleg op hun boterham verdienen met dat onderhoud. We hebben hier streekgebonden natuur die erg kostbaar is en waar iedereen van wil blijven genieten. Gaat het beheer naar een grote organisatie, dan is het binnen de kortste keren dichtgegroeid; dan wordt het een wildernis."

De bewoners van de polder willen de overheid graag een tip meegeven: Stop met plannen maken als er geen geld op de plank ligt. Want anders ga je gronden onteigenen en belemmer je mensen die door willen gaan in hun mogelijkheden.

"Leg een fietspad aan op de dijk; dat is recreatief en dan kan het gebied gewoon intact blijven. Dan blijft de bergboezem inzetbaar als de najaarsstormen komen. De natuur heeft er dan geen hinder van, want de koeien zijn op stal en de vogels tijdelijk verdwenen. Dus is de bergboezem een ideale calamiteitenberging," lijkt volgens hen eveneens een gepaste oplossing voor de bergboezem.

In tijden van overvloedige regenval kan de bergboezem als calamiteitenberging worden gebruikt. Afbeelding: In tijden van overvloedige regenval kan de bergboezem als calamiteitenberging worden gebruikt. (bron: De Heraut).
Het gebied in zonnige en droge tijden. Afbeelding: Het gebied in zonnige en droge tijden. (bron: De Heraut).