Nieuws

Nieuwsbrief 8 juli 2010

juli 2010


Beste Boezemvrienden,

Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontvangen heeft. Hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief het laatste nieuws met betrekking tot onze strijd voor het behoud van de Bergboezem.

Lekker naar de Boer 2010

Op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2010 organiseerde de Firma Van Paassen van Balkom in samenwerking met Stichting Natuur- en Milieuwacht de open dagen 'Lekker naar de Boer 2010'. We mogen met naar schatting 1.500 bezoekers en prachtig weer terugkijken op twee zeer geslaagde dagen! Veel van de bezoekers hebben deelgenomen aan de Bergboezem tocht en genoten van onze nu nog mooie polder. Vogelwacht Delft en omstreken was langs de route aanwezig om te vertellen over alle vogels die te zien zijn in de Bergboezem. Juist dat weekend was er een kluten paar met jongen te bewonderen. Door de opgestelde telescoop konden de wandelaars hen goed bekijken.
Wij willen in deze nieuwsbrief een aantal mensen bedanken voor hun inzet tijdens 'Lekker naar de Boer 2010'. Koos en Martien: bedankt voor het rijden met de oldtimers. Aad Neeleman: bedankt voor het rijden met de trekker en aanhanger. Theetuin de Hichte: bedankt voor het vermaken van de kinderen door het beschilderen van mini-koeien en -paarden. Ard van der Harg: bedankt voor het openstellen van de boerderij. Familie Van Paassen: bedankt voor de prettige samenwerking. Niet in de laatste plaats willen wij de vrijwilligers bedanken voor het bemannen van onze stand: Ank, Anneke, Arianne, Bianca, Jan, Maaike, Mariëtte en Tineke, bedankt voor jullie inzet!

Inloopavond Commissie Groenzoom

Op 15 juni 2010 organiseerde projectbureau Groenzoom en het Hoogheemraadschap van Delfland een inloopavond over Bergboezem Berkel. Hier waren enkele bestuurder van Stichting Natuur- en Milieuwacht en Boezemvrienden aanwezig. De dames Van Paassen en Valkenburg hebben buiten staan flyeren en daar zelfs nog een aantal mensen mogen verwelkomen als Boezemvriend. Tijdens deze inloopavond bleek overduidelijk dat de ambtelijke molens ondanks ons verzet gewoon door malen en kosten nog moeite worden gespaard om het plan van herinrichting van de Bergboezem door te drukken. Terwijl onze overheid zich genoodzaakt ziet te bezuinigen, wordt door het projectbureau met geld gesmeten om vooral aan de niets vermoedende burgers een op papier prachtig plan te promoten. Gelukkig zijn vele burgers wakker geworden en zien het nut niet van de aanleg van zogenaamde 'nieuw natuur'. Zij willen liever dat een oud stukje Hollandse natuur bewaard blijft voor het nageslacht.

Uitspraken eerdere hoorzittingen

Onze bezwaren met betrekking tot de aanleg van moeras, een waterpartij, de bypass en duikers en het veranderen van diverse peilen, die behandeld zijn in een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van Awb Delfland op 13 januari 2010, zijn allen ongegrond verklaard. We gaan ons binnenkort beraden of we verder gaan procederen.
Ook onze bezwaren tegen de aangevraagde bouwvergunning voor het bouwen van een windmolen, het bouwen van bruggen en het maken van een vistrap en tegen de aangevraagde sloopvergunning voor het slopen van duikers, welke op 18 maart 2010 behandeld zijn in een hoorzitting bij de Gemeente Lansingerland, zijn ongegrond verklaard. Ook zijn er een aantal mensen niet ontvankelijk verklaard. Ook hier zullen wij ons binnenkort beraden over verdere stappen.
Met betrekking tot de kapvergunning van bomen bij het voormalig woonwagenkamp is besloten deze vergunning af te geven als het Hoogheemraadschap van Delfland een vrijstelling krijgt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het ruimen van het daar aanwezige buizerdnest. Natuurlijk gaan wij bezwaar indienen als het ministerie deze vrijstelling geeft.

Hoorzitting 2 augustus 2010

Er zijn veel Boezemvrienden die bezwaar ingediend hebben bij de Gemeente Lansingerland tegen de aanleg van moeras, een waterpartij, de bypass en duikers en het veranderen van diverse peilen. Inmiddels is iedereen aangeschreven met het verzoek om zich aan te melden voor de hoorzitting. Wij zullen bezwaar indienen tegen de veel te korte reactietijd en de geplande datum midden in de zomervakantie. Wij verzoeken u om te melden bij de Gemeente Lansingerland dat u het niet eens bent met de datum die gepland is. Mocht u liever niet zelf willen verschijnen op de hoorzitting, dan willen wij u uiteraard vertegenwoordigen.

Gesprek Hoogheemraadschap van Delfland

Het gesprek van het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht met afgevaardigden van het Hoogheemraadschap van Delfland om de mogelijkheden van een compromis te onderzoeken is helaas mislukt. De tussenpersoon is er niet in geslaagd beide partijen nader tot elkaar te brengen.

Vogeltelling

Over twee á drie weken zullen de resultaten van de vogeltelling in de Bergboezem door Van der Helm Milieubeheer, op initiatief van de boeren, aan ons overhandigd worden.

Boezemvrienden

De Boezemvrienden teller is inmiddels de 800 gepasseerd! Natuurlijk blijven aanmeldingen welkom.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht