Nieuws

Nieuwsbrief 11 februari 2010

februari 2010


Beste Boezemvrienden,

De acties omtrent het behoud van de Bergboezem draaien op volle toeren. Er gebeurd veel op het moment en de komende weken worden cruciaal. Hoog tijd dus voor een nieuwsbrief, want de strijd is nog niet gestreden!

Inspreekavonden

Woensdag avond 3 februari heeft onze inspraak bij de Commissie Wonen en Werken plaatsgevonden op het gemeentehuis van Bleiswijk. Onder toeziend oog van ruim 25 Boezemvrienden heeft Cas Pannekoek zijn betoog voor het behoud van de Bergboezem gehouden. Het verzoek om het agendapunt 'Bergboezem' naar voren te halen gezien de volle agenda van de vergadering, werd door de Commissie niet ingewilligd. Daarop zijn het bestuur en alle aanwezige Boezemvrienden uit protest weggegaan uit de vergadering. Op dinsdag avond 9 februari heeft de herkansing plaatsgevonden. Gelukkig waren er weer veel Boezemvrienden aanwezig. Na een lange vergadering is de stand tussen de partijen geëindigd in 14-14. De VDD is aan het twijfelen gebracht en wil zich meer gaan informeren en nadenken over waar ze nog wat mee kunnen bereiken om de Bergboezem zo te houden als hij is. Alle twijfelpartijen zullen nog benaderd worden om ze over de streep te trekken. Gert Steenwijk (CDA) en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) zullen zich er in de inrichtingscommissie Groenzone voor gaan inzetten dat veehouderij opgenomen wordt in de inrichting van de Bergboezem.

Hoorzitting

Dinsdag 9 februari vond ook de hoorzitting bij de Rechtbank van Rotterdam plaats. In deze zitting is het bezwaar tegen het doden van gruttokuikens behandeld. De uitspraak is over zes weken.

Bezwaren

Als het goed is hebben alle Boezemvrienden die enkele weken geleden bezwaar hebben ingediend tegen de aangevraagde bouwvergunning voor het bouwen van een windmolen, het bouwen van bruggen en het maken van een vistrap en tegen de aangevraagde sloopvergunning voor het slopen van duikers, inmiddels bericht gehad van de gemeente Lansingerland. We roepen iedereen op om het antwoordformulier in te sturen waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Hoe meer mensen aangeven hun bezwaar mondeling toe te willen lichten, hoe meer druk er wordt gezet op het ambtelijk apparaat. In de week voor de hoorzitting zal er een informatie avond gehouden worden waar een uitleg gegeven zal worden over de hoorzitting, zodat de mensen die daadwerkelijk een toelichting willen geven goed geïnformeerd zijn.

Intentieverklaring

Alle eigenaren en gebruikers van de Bergboezem hebben inmiddels de intentieverklaring voor natuurvriendelijk beheer ondertekend. De agrariërs zijn bereid om alvast op eigen initiatief aan de slag te gaan met agrarisch natuurbeheer en hebben de intentie om dit ook de komende jaren te blijven doen, mits het alternatieve plan gehoor krijgt. Deze intentieverklaring verdient groot respect, omdat de agrariërs in een voor deze sector zeer moeilijke tijd hun nek uitsteken voor het behoud van historisch cultuurlandschap en de bescherming van weidevogels. In het kader van de intentieverklaring zal er binnenkort een officiële vogeltelling gehouden worden.

Flyeren

Op de Lammetjesdag van zaterdag 6 februari is er geflyerd bij station Rodenrijs. Dit heeft veel Boezemvrienden opgeleverd. Het is echter belangrijk dat er de komende week nog veel meer Boezemvrienden bijkomen. Er zal daarom aanstaande zaterdag 13 februari tussen 11:00 en 15:00 uur geflyerd gaan worden in Berkel-Centrum. Enkele Boezemvrienden zullen nog telefonisch benaderd worden om hierbij te helpen. Natuurlijk kan zelf opgeven ook door een mail te sturen naar info@bergboezem.nl. Ook is er inmiddels een begin gemaakt met het huis-aan-huis verspreiden van flyers in de omgeving van de Bergboezem. Aan jullie nog de dringende oproep om mensen uit de persoonlijke omgeving te enthousiasmeren voor het behoud van de Bergboezem en ervoor te zorgen dat zij zich aanmelden als Boezemvriend. Vraag buren, familieleden, kennissen en vrienden! Mensen die eventueel een aantal flyers willen hebben of die ergens een poster op willen hangen, kunnen dit melden via info@bergboezem.nl.

Ingezonden brieven

Er is de laatste weken al veel aandacht voor de Bergboezem in de pers (Heraut, Telstar) geweest en we hebben veel positieve reacties gehad. Het is belangrijk dat deze aandacht blijft, zodat er druk blijft op de politiek. Als er nog mensen zijn die een ingezonden stuk voor in de Heraut en Telstar willen schrijven, heel graag! De stukken mogen maximaal 300 woorden bevatten en moeten worden opgestuurd naar info@bergboezem.nl. Wij controleren de stukken en zorgen ervoor dat er elke week één of twee stukken in de Heraut en Telstar komen te staan, zodat er elke week aandacht voor het onderwerp blijft en deze aandacht ook verspreid blijft.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht