Nieuws

Nieuwsbrief 13 april 2010

april 2010


Beste Boezemvrienden,

Het is een tijdje stil geweest, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is! Tijd dus voor een nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gebracht van alle zaken omtrent de Bergboezem.

Inrichtingscommissie Groenzone

Maandagavond 1 maart 2010 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Inrichtingscommissie Groenzone. De commissie heeft toegezegd te zullen onderzoeken of het mogelijk is om het peil in de Bergboezem niet te verhogen (dus geen moeras en natuurreservaat), zodat de veehouderij kan blijven bestaan.

Hoorzitting

Op 18 maart 2010 heeft de hoorzitting plaatsgevonden met betrekking tot de bezwaren tegen de aangevraagde bouwvergunning voor het bouwen van een windmolen, het bouwen van bruggen en het maken van een vistrap en tegen de aangevraagde sloopvergunning voor het slopen van duikers. Voor de aanleg van de bypass zouden er een aantal bomen gekapt moeten worden. Een verrassing was dat er zich een buizerd in deze bomen heeft genesteld. Deze dieren zijn beschermd en daarom is deze vergunningsaanvraag ingetrokken, waardoor de zaak aanzienlijk zal worden vertraagd. Overigens hebben wij samen met de insprekers talloze argumenten aangedragen om af te zien van de vergunningen. De hoorcommissie was onder de indruk van het gehele verhaal en heeft gemeld dat de uitspraak door de vele bezwaren langer zal duren dan gewoonlijk.

Bezoek provinciaal bestuur VVD

Donderdag 1 april 2010 is het provinciale bestuur van de VVD op bezoek geweest. We hebben een lijst met pijnpunten aan de afgevaardigden uitgereikt.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Ons bezwaar tegen het doden van grutto- en kievitkuikens is door de Rechtbank Rotterdam niet gegrond verklaard. Dit betekend dat wij als volgende stap naar de Raad van Staten gaan met ons bezwaar, wat weer meer dan een jaar zal gaan duren. Dit betekent ook dat er weer meer tijd is om argumenten te verzamelen en tegenstanders te groeperen.

Brief Vogelwacht Delft en omstreken

Ter ondersteuning van onze strijd heeft de heer Zweekhorst van Vogelwacht Delft en omstreken een brief opgesteld waarin geargumenteerd wordt dat er in de huidige plannen te weinig ruimte voor de weidevogels overblijft en waarin wordt verzocht de plannen met de Bergboezem te heroverwegen.

Vogeltelling

Dit jaar zal er een vogeltelling in de Bergboezem worden uitgevoerd op kosten van de agrariërs, de Vereniging Tegen Milieubederf en Stichting Natuur- en Milieuwacht om aan te tonen hoeveel weidevogels zich nestelen in de Bergboezem.

Politiek Pijnacker

De komende maanden zullen we de politieke partijen van Pijnacker gaan benaderen. In Lansingerland is dit voor de Gemeenteraadsverkiezingen al gedaan.

Second opinion

Ook zullen wij ons gaan inzetten voor een second opinion met betrekking tot de noodzaak van de bypass.

Boezemdag

Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft het plan om een Boezemdag te organiseren met allerlei leuke activiteiten, zodat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen in de Bergboezem en iedereen uit de omgeving de mogelijkheid heeft te ervaren wat voor prachtig authentiek weidegebied de Bergboezem nu nog is. Op dit moment denken we eraan deze dag ergens in augustus te organiseren, na het broedseizoen. Suggesties en ideeën voor deze dag zijn altijd welkom!

Heraut

Waarschijnlijk zal er deze week, en anders volgende week, een artikel in de Heraut te lezen zijn met als onderwerp de intentieverklaring die alle agrariërs ondertekend hebben.

Boezemvrienden

Inmiddels staat de Boezemvrienden teller op 748. Nieuwe Boezemvrienden zijn nog steeds welkom.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht