Nieuws

Nieuwsbrief 14-01-2010

januari 2010


Beste Boezemvrienden,

Hoorzitting

Woensdag 13 januari 2010 heeft de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van Awb Delfland plaatsgevonden. Door negentien van u is bezwaar ingediend. Daar acht mensen een eigen bijdrage hebben geleverd tijdens de hoorzitting door hun bezwaren tegen de plannen met de Bergboezem tegenover de commissie uiteen te zetten, duurde de zitting zeer lang en was de bezwaarschriftencommissie onder de indruk. Een ander positief punt wat te melden valt naar aanleiding van deze hoorzitting is dat ook het Hoogheemraadschap van Delfland niet het nut van de aanleg van een moeras aan kon tonen. De uitspraak zal nog enkele weken op zich laten wachten.

Protestborden

Reeds zijn twee van de tien protestborden geplaatst. Aanstaande zaterdag volgt de rest van de borden.

Het plaatsen van de protestborden in poolomstandigheden. Het plaatsen van de protestborden in poolomstandigheden. Het plaatsen van de protestborden in poolomstandigheden. Het plaatsen van de protestborden in poolomstandigheden. Afbeeldingen: Het plaatsen van de protestborden in poolomstandigheden.

Bezwaren indienen

We roepen iedereen op om bezwaar in te dienen tegen de aangevraagde bouwvergunningen voor het bouwen van een windmolen, het bouwen van bruggen, het slopen van duikers en het maken van een vistrap. Diegenen die ook bezwaar hebben ingediend tegen de Keurvergunning van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen deze tekst opnieuw gebruiken voor het huidige bezwaar. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bezwaar indienen, want hoe meer lawaai hoe beter! De bezwaren moeten vrijdag 22 januari 2010 binnen zijn bij de Gemeente Lansingerland. Voor vragen kunt u contact opnemen met Cas Pannekoek via info@bergboezem.nl of op 06-13480317.

Agenda

Op 9 februari 2010 zal er een hoorzitting plaatsvinden bij de Rechtbank van Rotterdam met betrekking tot de vrijstelling van de Flora en Fauna Wet. De hoorzitting zal gaan over het doden van weidevogelkuikens.

Publiciteit

Aangezien het op dit moment belangrijk is om de publiciteit op te zoeken, roepen wij in deze nieuwsbrief iedereen op om suggesties omtrent het zoeken van publiciteit te mailen naar info@bergboezem.nl. Er is reeds een flyer ontworpen, welke op dit moment ter inzage ligt bij een aantal Boezemvrienden. Het is de bedoeling is dat deze flyer gedrukt wordt. De flyers zullen ergens in de maand februari uitgedeeld gaan worden in Berkel Centrum. Hiervoor vragen wij vrijwilligers. Wellicht dat er ook op enkele plaatsen in Berkel en Rodenrijs huis-aan-huis geflyerd kan gaan worden, mits er voldoende vrijwilligers zijn. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@bergboezem.nl of door te bellen met Cas Pannekoek (06-13480317).

Bedankt!

Als laatste willen wij iedereen die reeds een financiële bijdrage geleverd heeft hartelijk bedanken! Ook iedereen die zich op een andere wijze ingezet heeft voor het behoud van de Bergboezem: hartelijk dank! Wij hopen in 2010 nog veel hulp van u te mogen ontvangen, zodat het hopelijk een gunstig jaar wordt voor de Bergboezem!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht