Nieuws

Nieuwsbrief 29 januari 2011

januari 2011


Beste Boezemvrienden,

Het is alweer ruim een maand geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontvangen heeft. In deze eerste nieuwsbrief van 2011 word u bijgepraat over de procedures die wij voeren, over de inrichtingsvariant voor de Bergboezem die er gaat komen en kijken wij met u terug op een geslaagde actieperiode.

Procedures

Wij zijn uitermate teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State van 15 december 2010 met betrekking tot het doden van gruttokuikens. Deze vergunning hadden wij aangevochten bij de Raad van State omdat wij van mening zijn dat door de nieuwe inrichtingsplannen de gehele weidevogelpopulatie zal verdwijnen. De Raad van State heeft helaas geen gehoor gegeven aan onze bezwaren. De procedure bij het Europese hof, met betrekking tot het bestemmingsplan en de vrijstelling voor het doden van weidevogelkuikens, loopt nog.

Verder hebben wij nog bezwaren lopen tegen de kapvergunning van het populieren bosje bij het voormalige woonwagenkamp, waar zich inmiddels een buizerd in heeft genesteld. Ook hier is een vergunning aangevraagd door het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook hebben wij de vergunning voor de aanleg van het nieuwe gemaal aangevochten.

Inrichtingsvariant

Eind februari zullen wij één of meerdere inrichtingsvarianten voor de Bergboezem afronden. Door een flink aantal deskundigen wordt hier de laatste hand aan gelegd. Wij zullen met de inrichtingsvariant de publiciteit zoeken en politiek, het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente en Provincie op de hoogte brengen.

In onze variant is 95 ha agrarisch natuurbeheer opgenomen met de weidevogel als uitgangspunt en ecologie waar mogelijk. Vooral de kostenbesparing qua investering en onderhoud zullen in ons plan als belangrijke argumenten tellen. Dit zou in deze tijden bij de ambtenarij en politiek als muziek in de oren moeten klinken!

Kalenders en donaties

Afgelopen week is de allerlaatste kalender de deur uit gegaan. Hiermee zijn alle 450 kalenders verkocht! We hebben veel leuke reacties gehad op de actie en op de kalender, soms zelfs door middel van een brief. Veel mensen hebben zich spontaan aangemeld als Boezemvriend. Ook zijn wij verheugd dat we ongeveer 80 donaties hebben mogen ontvangen. Wij zijn u allen zeer dankbaar voor uw steun, het geeft ons weer moed om door te vechten voor het behoud van onze mooie polder.

Bent u er nog niet aan toegekomen om ons financieel te steunen en zou u dit toch nog graag willen doen, dan kunt u uw donatie overmaken op bankrekeningnummer 1067.19.998 ten name van Stichting Natuur- en Milieuwacht te Berkel en Rodenrijs.

Volgende keer in de nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zullen wij eind februari versturen. Hierin zullen we ingaan op de provinciale verkiezingen en u voorlichten over welke partijen voor of tegen de ontpoldering zijn. Uiteraard zullen wij u ook onze inrichtingsvariant bekend maken.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht