Nieuws

Nieuwsbrief 16 juni 2011

juni 2011


Beste Boezemvrienden,

Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontvangen heeft. Achter de schermen wordt echter niet stil gezeten!

Ontwikkelingen

Afgelopen maanden heeft Stichting Natuur- en Milieuwacht vele malen met Politiek, Waterschap, Projectbureau Groenzoom, wethouders van Gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en vele anderen aan tafel gezeten om daar ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" te presenteren. Het doet ons genoegen u te melden dat de reacties die wij ontvangen hebben over het algemeen zeer positief zijn. Men is onder de indruk van de kennis die in dit rapport is samengebundeld. Voornamelijk de in ons rapport voorgestelde inrichtingsvariant 2 (zonder moeras, maar met afgeslankte bypass) biedt volgens velen het meeste perspectief.

Positief

Een aantal weken geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden met de hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit gesprek was op initiatief van de VVD Lansingerland. Nadat wij ons rapport uitvoerig hebben besproken is er door hoogheemraad de heer Van der Ende toegezegd dat hij zich intern bij het Waterschap in zal gaan spannen om inrichtingsvariant 2 te verdedigen. Hierbij hebben wij de toezegging gedaan om onze pijlen ook richting de Provincie te richten, omdat ook zij achter dit plan zullen moeten gaan staan. Dit houdt in dat wij de komende maanden diverse bestuurders van de Provincie gaan benaderen. De eerste afspraken zijn reeds gemaakt. Al met al zijn dit positieve ontwikkelingen, die mede door de nieuwe luchthavenwet en de bezuinigingen bij overheden de kans hebben gekregen. Het belangrijkste is natuurlijk de niet aflatende tomeloze inzet van vele Boezemvrienden. Het juridische steekspel wat de komende maanden weer op diverse fronten gaat plaatsvinden, zal bij diverse tegenstanders de moed in de schoenen doen zakken.

Lopende zaken

  1. Rechtzitting op 23 juni te Den Haag tegen de keurvergunning voor Delfland;
  2. Rechtzitting in juli te Rotterdam met betrekking tot het kappen van bomen;
  3. Bouwen van een gemaal in de Bergboezem, waarschijnlijk Rechtbank Rotterdam in zomer/najaar;
  4. Aanlegvergunnning Raad van Staten, najaar.

Terugblik Weidevogeldag

We kunnen terugkijken op een geslaagde Weidevogeldag. Ongeveer vijftig mensen hebben een bezoek gebracht aan de Bergboezem en hebben kunnen zien wat voor een prachtig stukje oude natuur we in onze omgeving hebben. Het moet gezegd worden, ook dit jaar zijn er weer veel weidevogels te bewonderen. De manier waarop de veehouders de afgelopen twee jaar hun gronden hebben beheerd heeft hier zeker aan bij gedragen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om de Weidevogeldag te realiseren!

Gaaf en Gastvrij Schieveen

Aanstaande zaterdag 18 juni organiseren de bewoners van de polder Schieveen een dag om hun polder te komen bekijken. Er is deze dag van alles te beleven. Zo is er een markt, kan er gevaren worden, worden er schapen geschoren en is er een rondwandeling georganiseerd. De dag is van 10:00 17:00 uur. Neem gerust eens een kijkje in deze mooie polder, gelegen tussen de Oude Bovendijk, de A13 en de Zweth!

Wij wensen iedereen een goede vakantie toe. Onze volgende nieuwsbrief zal eind augustus weer verschijnen, met hopelijk weer positieve ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht