Nieuws

Nieuwsbrief 20-11-2009

november 2009


Beste Boezemvrienden,

We kunnen terug zien op een geslaagde informatie avond, waarin veel besproken is. Als geheugensteun is de presentatie die deze avond gehouden werd bijgevoegd (zie bijlage). Verder hebben velen van u de Boezemvriend formulieren ingevuld, zowel met de toezegging een donatie te doen als het op zich nemen van bepaalde taken. Hartelijk dank daarvoor!

Intussen heeft Ernst ter Meulen een domeinnaam geregistreerd, te weten: www.bergboezem.nl. Uiteraard moet het een mooie website worden. Hiervoor hebben zich naast Ernst ook Arno Neeleman (webdesigner en grafisch ontwerper) en Mariëtte van Leeuwen gemeld. Zij gaan proberen de zaak zo snel mogelijk op poten te zetten.

Afgelopen woensdag avond is de presentatie aan de politieke partijen van Lansingerland vertoond. Op deze avond was GroenLinks met één persoon aanwezig, D66 met twee personen, de VVD met drie personen en de Christen Unie en de PvdA beiden met één persoon. Verder waren deze avond ter ondersteuning Arie Treurniet, Lenno Hoogerbrugge, Aad Kleiweg en Bas van Leeuwen aanwezig. Al eerder is de presentatie aan het CDA en Leefbaar 3B vertoond. Van de Pijnackerse politiek hebben wij nog niets vernomen. Wellicht is dit iets voor de Bewoners Oude Leede (BOL)?

Naar aanleiding van deze avonden hebben we van de politiek nog wat huiswerk meegekregen. Als wij dat voorwerk doen, zullen zij zich hard maken om de plannen met betrekking tot de Bergboezem gewijzigd te krijgen. Ten eerste moeten de nadelen van een moeras verduidelijkt worden, het liefst met harde bewijzen. Hier gaan Lilian v/d Horst, Mariëtte van Leeuwen en ondergetekende mee aan de slag. Ten tweede gaan wij een (deskundige) second opinion aanvragen met betrekking tot de waterhuishouding van Hoogheemraadschap Delfland. Hiervoor worden nog twee Boezemvrienden benaderd. Ten slotte, ook héél belangrijk, moeten de boeren die verder willen met agrarisch natuurbeheer gezamelijk een plan indienen waaruit blijkt dat zij bereid zijn om de komende jaren invulling te geven aan de Bergboezem. Zij zullen binnenkort door Ard v/d Harg uitgenodigd worden voor een bijeenkomst, waarbij ook Lilian v/d Horst en ondergetekende aanwezig zullen zijn. Er is dus een hoop werk aan de winkel, aangezien het één en ander vóór half januari geregeld moet zijn.

Op de informatie avond hebben zich ook enkelen van u aangemeld om protestborden te maken. Een aantal enthousiastelingen zal binnenkort bij elkaar gebracht worden om de borden te gaan maken. Als u een suggestie heeft voor een goede, pakkende slagzin, kunt u deze mailen naar ondergetekende. Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft zelf reeds twee mooie borden besteld met daarop tekst over de Bergboezem. Deze willen wij begin december gaan plaatsen. Hopelijk kunnen we dit op een officiële manier doen met veel publiciteit. Ook hopen wij van harte dat Maarten van Herk hierbij aanwezig kan zijn.

De komende maanden zal er nog meer de publiciteit opgezocht gaan worden. Telkens zult u opgeroepen worden om daarbij aanwezig te zijn. Verder zullen, zodra de website klaar is, zoveel mogelijk burgers benaderd worden om ook Boezemvriend te worden. Wellicht heeft u hiervoor goede suggesties. Ook deze suggesties kunnen gemaild worden naar ondergetekende.

Afgelopen week heeft er in de Heraut en de Postiljon een verhaal van Hoogheemraadschap Delfland gestaan. Wij hopen dat enkelen van u een stuk willen schrijven waarin het Hoogheemraadschap wordt bekritiseerd. Dit stuk kunt u sturen naar de desbetreffende kranten. Meld wel even bij ondergetekende dat u een stuk schrijft. Natuurlijk geldt: hoe meer mensen hoe beter!

Dit was het voor nu. Als laatste vindt u in de tweede bijlage nog een bestand met alle lopende procedures met betrekking tot de Bergboezem.

Met vriendelijke groet,

Cas Pannekoek

Plaatsvervangend voorzitter
Stichting Natuur- en Milieuwacht