Nieuws

Nieuwsbrief 29 juni 2012

juni 2012


Beste Boezemvrienden,

Sinds de laatste brief in maart zijn er weer genoeg ontwikkelingen rond de Bergboezem. Met deze brief hopen we u weer voldoende op de hoogte te brengen.

Actuele zaken

Door de bezuinigingen is een streep door de rekening gekomen voor wat betreft de inrichting en beheer van de Groenzoom waaronder de Bergboezem valt. De overheid zal hierdoor creatiever en kostenbesparend de Groenzoom moeten inrichten. Dit heeft vooral te maken met de beheerkosten die door de provincie met een eenmalig bedrag zal worden afgekocht. Het totale bedrag van 6,9 miljoen euro is niet voldoende om de 600 hectare grote Groenzoom (waarvan 100 ha Bergboezem is) voor lange tijd (>10 jaar) te beheren en onderhouden. Hierdoor komen er gelukkig weer nieuwe kansen voor onze plannen van de Bergboezem. Zie het rapport "Zuinig op cultuurhistorie en Zuinig met gemeenschapsgeld" naar betaalbare varianten met draagkracht die wij willen doorgeven aan de volgende generaties. De komende maanden zullen in de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker de invulling van het beheer op de agenda komen. Daar zullen wij mogelijk samen met andere stichtingen en belangenvertegenwoordigers ons geluid laten horen!

Variant 2 uit ons rapport zullen we inzetten om het plan van de gemeente dusdanig te wijzigen dat moeras en plas uit de inrichting wordt gehaald en de bypass op een minder rigoureuze wijze wordt aangelegd. Dit zodat het beheer betaalbaar wordt en dat agrarische natuurbeheer voor 85% van het oppervlak mogelijk blijft. Daarom zijn we vanuit het bestuur gestart met een agrarische natuurvereniging om zodoende de belangen van de Bergboezem te behartigen. Komende jaren zal er dus nog genoeg werk aan de winkel zijn om onze polder te beschermen.

Juridische zaken

Aanleg vergunning: Hier wachtten wij nog op de uitspraak van de Raad van State.

Projectplan Delfland: onze visie en bezwaren zijn ingediend. Ook zullen wij onze visie indienen bij provincie Zuid-Holland met betrekking tot het beleid "Herinrichting Groenagenda"

Kalender 2013

Graag zouden wij van u mooie foto's die van en langs de Bergboezem zijn genomen, willen ontvangen. Tot op heden hebben we ongeveer 25 foto's van diversen mensen mogen ontvangen, maar u kunt tot 1 september nog insturen. Vooral mooie voorjaars- en zomerplaatjes om de kalender op te fleuren!

De verkoop van advertenties in de kalender is inmiddels in volle gang en de eerste tekenen geven een positief beeld, waarschijnlijk zal de gehele kalender gesponsord zijn waardoor de opbrengst van de kalender de inmiddels lege kas weer aan kan vullen. De verkoopprijs wil het bestuur hierom stellen op 10 euro per stuk. Mocht u al meteen geënteresseerd zijn in één of uiteraard meerdere kalenders (ook een mooi geschenk!) dan kunt u ons dit direct laten weten. Ook deze keer kunnen de kalenders bij u thuis worden geleverd voor 1 december.

Polderdag Schieveense polder

U heeft het misschien al in de Heraut of andere bladen gelezen; afgelopen 16 juni was de polderdag in de Schieveense polder. Daar heeft de Stichting Natuur en Milieuwacht natuurlijk ook zijn gezicht laten zien zodat we weer zes nieuwe boezemvrienden hebben kunnen maken en al 17 kalender hebben kunnen verkopen. Dank aan Tineke van Herk en Lilianne van der Horst die de stand deze dag hebben bemand.

Protestborden

Dank aan Rob Jagroop en Anneke van der Meer voor het renoveren van de welbekende protestborden. Inmiddels zijn deze borden weer geplaatst in de bochten bij de molen, bij de brug over de Bovenvaart en langs de nieuwe fietspaden aan de noordkant van de polder.

Stichting Natuur en Milieuwacht wenst een prettige zomervakantie toe. We hopen op mooi weer zodat u extra kunt genieten van het schitterende Hollandse landschap!

In de nieuwsbrief van september zullen we u weer op de hoogte houden van de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht