Nieuws

Nieuwsbrief December 2012

december 2012


Kalenderactie

Geconcludeerd kan worden dat de kalenderactie een groot succes is. Van de 600 kalenders zijn inmiddels ruim 500 kalenders verkocht!

U heeft vast wel in de Heraut, Telstar of op de website gelezen dat afgelopen 1 december de prijzen zijn uitgereikt aan de fotograven van de mooiste polderplaatjes. Cocky van Adrichem is verkozen tot de beste fotograaf met haar foto "koeien in de mist" van de maand oktober. Jelle van der Hoeve heeft een aanmoedigingsprijs gekregen voor zijn foto van de jonge tureluur.

Alle andere fotograven zijn niet met lege handen naar huis gegaan; als dank voor hun bijdrage aan de kalender hebben zij een echt Berkels zuivelpakket gehad van Kaasboederij Van der Burg. Op deze website kunt u hier de foto's van de uitreiking bekijken.

De laatste kalenders zijn nog steeds te koop bij de bekende verkooppunten en via de email (info@bergboezem.nl) te bestellen.

Projectplan Hoogheemraadschap Delfland

Tot 7 januari is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het Projectplan voor de boezem van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit plan ligt nu hier ten inzage op de website van het Hoogheemraadsschap.

Uiteraard zal de stichting in bezwaar indienen tegen deze plannen en tevens een alternatief bieden (eigen zienswijze). Toch zou het fijn zijn als u individueel bezwaar indient zodat er meer bezwaren binnen komen. Om bezwaar in te dienen kunt u een email sturen naar info@bergboezem.nl. U krijgt dan van de stichting een standaard exemplaar toegestuurd, gebaseerd op de zienswijze zoals te vinden onder "alternatief" op de website. U hoeft deze dan slechts te ondertekenen en te versturen. Hierna krijgt u een bevestiging van uw bezwaarschrift en hoeft u verder niets te doen. Vorig jaar lag het projectplan van het Hoogheemraadschap al ter inzage. Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft toen bezwaar aangetekend tegen het feit dat de inzage niet openbaar bekent is gemaakt. De Stichting heeft toen gelijk gekregen van de rechter waardoor het plan nu opnieuw ter inzage ligt en dit bekent is gemaakt in de lokale media.

Het heeft dus wel degelijk zin om bezwaar te maken. Hoe meer mensen en stichtingen bezwaar indienen tegen het plan van het Hoogheemraadschap, hoe groter de kans dat er een beter alternatief zal worden gerealiseerd.

Natuur- en Milieu Platform; Brief Groenzoom

Om sterk te staan voor het behoud van de natuur en de polder in de regio, hebben alle belangenverenigingen in de regio hun krachten gebundeld in het "Natuur en Milieu Platform". Ook stichting Natuur- en Milieuwacht is hier onderdeel van.

Vanuit dit platform is brief opgesteld aan de projectleider van de Groenzoom waarin wordt verzocht tot een compromis te komen voor de inrichting van de bergboezem. Het voorstel is om alle staatkundige werken niet verder te blokkeren en moeras, plas en peilverhogingen achterwege te laten.

In spanning wordt de reactie van de overheden afgewacht, tot die tijd hebben wij in overleg met de andere partijen alle egards om onze rechten de verdedigen.

Terug- en vooruitblik

Aan het eind van 2012 kunnen we met een tevreden blik terug kijken. We merken dat er langzaam een kentering plaatsvindt, ten goede van ons alternatieve plan (variant 2 uit Rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld").

Vooruitkijkend zien wij 2013 dan ook zr positief tegemoet. Dit met dank aan degenen die ons afgelopen jaar hebben ondersteund met hun bijdrage in welke vorm dan ook.


Stichting Natuur- en Milieuwacht wens u prettige Kerstdagen en een goed Nieuwjaar!!!