Nieuws

Nieuwsbrief 4 april 2013

april 2013


De Bergboezem is Gered!!!

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur van de Stichting Natuur en Milieuwacht een overeenstemming bereikt en goedkeuring verleent aan het nieuwe inrichtingsplan voor de Bergboezem. Hiermee na een lange strijd van ruim 10 jaar een groot succes geboekt.

Het succes

Het nieuwe inrichtingsplan voor de polder is een overeenkomst tussen "De Groenzoom" (Bestuur dat bepaald de groenzoom wordt ingericht) en de Stichting Natuur en Milieuwacht. Dit plan komt voor 90% overeen met wat wij als stichting en Boezemvrienden hebben voorgesteld in onze variant 2 uit ons rapport "Zuinig met cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" met als ondertitel "Betaalbare inrichtingsvarianten voor de polder die we door willen geven aan de volgende generatie". Dit betekent dat:

  • Er geen moeras, geen plas, geen dras, maar gras het landschap vormt.
  • Er geen rietkragen worden aangeplant maar een open landschap de voorkeur krijgt
  • Eén waterpeil wordt aangehouden
  • De karakteristieke windmolentjes blijven
  • Kreekruggen mogen blijven
  • Versterken van het weidevogelgebied op de voorgrond komt
  • Er "gewoon" koeien en schapen in de wei mogen grazen
  • De natuurbeheer door de agrariŽrs uit het gebied wordt uitgevoerd
  • Dus géén nieuwe natuur!!

Alleen de waterbypass (extra sloot langs de bovenvaart) blijft zo breed als in het originele plan is getekend.

Er zijn nog enkele punten die in een later stadium bepaald moeten worden, zoals een struinpad (i.v.m. loslopende honden), de hoogte van het waterpeil en praktische zaken zoals het gebruik van de molentjes en het inpassen van natuurvriendelijke oevers. Als stichting zullen we de komende tijd besteden aan het meedenken over het beheerplan, het monitoren van het schetsontwerp van de polder voor, tijdens en na de aanleg van de inrichting. Kortom we blijven de zaak op de voet volgen.

Informatieavond

De stichting nodigt u uit voor de informatieavond op 9 april van 18.00 tot 21.00 uur in het projectbureau van de Groenzoom, Kleihoogt 7a, Berkel en Rodenrijs. Hier kunt u precies zien hoe de Bergboezem er uit komt te zien en zijn ook wij aanwezig om de nodige informatie te verstrekken. Hier laten we onder andere een presentatie zien over de stichting in en de Bergboezem. Uiteraard komt het plan op onze website te staan: www.bergboezem.nl.

Hoogheemraadschap: Projectplan Bergboezem

In het projectplan opgesteld door het Hoogheemraadschap werd gebruik gemaakt van tekeningen waarin nog moeras en plas stond (November 2012). Hierop is door onze stichting en ruim 75 burgers een zienswijze ingediend. Inmiddels heeft iedereen een antwoord gekregen. Ondanks deze zienswijzen is intussen door de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap besloten om het projectplan aan te nemen. Alleen het indienen van een bezwaar is nu nog mogelijk, dit kan tot 18 april. Echter willen wij u met klem verzoeken indien u beroep wilt indienen, dit eerst aan ons te melden via info@bergboezem.nl.

Kalenderactie

De kalender verkoop in december is een groot succes geweest. Van verschillende mensen zijn donaties ontvangen, daarvoor willen wij u nogmaals hartelijk danken.

Conclusie

Het bestuur van de stichting Natuur en Milieuwacht is ontzettend blij met wat we bereikt hebben. Dit had niet gekund zonder de steun en inzet van al onze "Boezemvrienden". Daarvoor wil het bestuur iedereen hartelijk danken. Ondanks deze grote sprong vooruit blijven waakzaam en in touw. De polder is natuurlijk nog niet "af". We blijven u uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rond de Bergboezem.

Met vriendelijk groet en tot ziens op de informatieavond!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht