Nieuws

Nieuwsbrief 21 oktober 2010

oktober 2010


Beste Boezemvrienden,

In deze nieuwsbrief vind u onder andere een verslag van de onthulling van het informatiebord en de overhandiging van het rapport van de weidevogeltelling.

Onthulling informatiebord en overhandiging rapport weidevogeltelling

Vrijdag 8 oktober jongsleden werd het bord met informatie over de Bergboezem onthuld door kinderen uit de buurt van de Bergboezem. Onder het genot van een hapje en een drankje en genietend van het nu nog prachtige uitzicht over het weidelandschap, verzamelden zich om 16:30 uur ongeveer 80 mensen op de hoek Molenweg-Boezemweg. Voorzitter van Stichting Natuur- en Milieuwacht Cas Pannekoek hield een toespraak waarin uitgebreid stilgestaan werd bij het ontstaan van de stichting. In de aanwezigheid van de familie Van Herk was er extra aandacht voor de jarenlange inzet van wijlen voorzitter dhr. Maarten van Herk. Vervolgens heeft Lilian van der Horst samen met kinderen uit de buurt het informatiebord onthult. Naast informatie over de Bergboezem is op het bord ter herinnering aan dhr. Van Herk een citaat van hem te lezen: "Overheid, stop de wildgroei aan theoretische nieuwe natuurprojecten, stop de aanleg van overbodige en omslachtige waterwerken. Burgers vervreemden van hun eigen bestuur."

Het bord met informatie over de Bergboezem Afbeelding: het bord met informatie over de Bergboezem.

Vervolgens was het de bedoeling om het rapport van de officiële weidevogeltelling te overhandigen aan de wethouders van Gemeente Lansingerland en Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Echter geen van de wethouders was aanwezig, vanwege een computerstoring op de gemeentehuizen. Dhr. Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B en tevens voorzitter van de commissie Ruimte heeft de honneurs van de wethouders waargenomen. Voor geïnteresseerden: het gehele rapport van de weidevogeltelling vindt u hier.

Als laatste werden er nog enkele mensen in het zonnetje gezet die zich de afgelopen tijd hebben ingezet voor het behoud van de Bergboezem. Als eerste was het de beurt aan bestuurslid en juridisch adviseur van Stichting Natuur- en Milieuwacht en tevens Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Lilian van der Horst. Zij zet zich al jaren in voor de Bergboezem en polder Schieveen. Verder werd Arno Neeleman bedankt voor het maken van de website en ontving Mariëtte van Leeuwen een bedankje voor haar inzet met betrekking tot de secretariële zaken van de stichting. Ook iedereen die zich op andere wijze ingezet heeft (de mensen die hebben geflyerd, de mensen die de borden hebben gemaakt en geplaatst, de mensen die hebben geholpen met het werven van Boezemvrienden, etc.) werden door Cas Pannekoek bedankt.

Na deze officiële aangelegenheden was er nog tijd voor de aanwezigen om het informatiebord te bekijken, te genieten van het uitzicht en een informeel praatje te houden onder het genot van de laatste hapjes en drankjes.

De onthulling van het bord met informatie over de Bergboezem. Afbeelding: de onthulling van het bord met informatie over de Bergboezem.

Raad van State

Op 11 oktober vond er een hoorzitting plaats bij de Raad van State met betrekking tot de Flora en Fauna Wet. De uitspraak zal eind november volgen.

Second opinion

Voor deze zitting is door Arcadis een second opinion gedaan met betrekking tot de plannen met de Bergboezem en het bijbehorende waterplan van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het is een gedegen rapport geworden met als conclusie dat het gebruik van de Bergboezem als calamiteitenberging na uitwerking van de huidige plannen vaker nodig zal zijn en dat de aanleg van moeras, plas-dras en de bypass helemaal niet nodig is en in een calamiteitenberging juist ervoor zorgt dat de opvangcapaciteit omlaag gaat.

Kas

De kosten van bovenstaand rapport zijn een aanslag op onze kas en wij beraden ons op een actie in november om weer wat geld in de kas te krijgen. Donaties kunnen te allen tijde overgemaakt worden op rekening nummer 1067.19.998 ten name van Stichting Natuur- en Milieuwacht.

Bijeenkomst in Buurthuis Het Oude Laarsje

Aanstaande woensdag 27 oktober vindt er in Buurthuis Het Oude Laarsje in de Oude Leede een bijeenkomst plaats waarbij de wethouder van Gemeente Pijnacker-Nootdorp aanwezig zal zijn. Wij roepen onze Boezemvrienden uit de Oude Leede en omgeving op om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en de wethouder te laten blijken dat wij het niet eens zijn met de plannen die er liggen met betrekking tot de Bergboezem. De bijeenkomst begint om 20:00 uur! Het adres is: Oude Leedeweg 62A, 2641 NS Pijnacker.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht