Nieuws

Nieuwsbrief 23 september 2010

september 2010


Beste Boezemvrienden,

Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontvangen heeft. In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat wij deze tijd echter niet stil gezeten hebben!

Lopende procedures

Op dit moment lopen er zes procedures. Er zijn de laatste weken veel hoorzittingen geweest, waardoor we hier veel werk aan hebben gehad.

  1. Aanlegvergunning in de Gemeente Lansingerland
  2. Raad van Staten m.b.t. het doden van grutto kuikens
  3. Raad van Staten m.b.t. het bestemmingsplan
  4. Bomenkapvergunning
  5. Ministerie van LNV m.b.t. het ruimen van een buizerdnest
  6. Rechtbank m.b.t. de keurvergunning van Hoogheemraadschap van Delfland

Agrarisch natuurbeheer

Stichting Natuur- en Milieuwacht en de agrariërs zetten nu volledig in op agrarisch natuurbeheer in de Bergboezem. Ard van der Harg heeft mensen van Vockestaert ontvangen om de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer te bekijken. Wij vinden dat als we agrarisch natuurbeheer in de Bergboezem willen toepassen, de aanleg van moeras en de bypass en de verhoging van het waterpeil niet kan. Op 6 oktober aanstaande zullen wij weer inspreken in de Commissie Ruimte en zullen wij opnieuw ervoor pleiten om de aanleg van moeras en de bypass en de verhoging van het waterpeil niet door te laten gaan. Leefbaar 3B en het CDA zullen hier de commissie ook vragen over stellen.

Giften

Wij willen iedereen die het afgelopen half jaar giften heeft overgemaakt hartelijk bedanken voor hun vrijgevigheid. Gezien dat elke procedure geld kost, hebben wij de vrijgevigheid van onze Boezemvrienden hard nodig!

Onthulling informatiebord en overhandiging rapport weidevogeltelling

Op vrijdag 8 oktober aanstaande zal om 16:30 uur het bord met informatie over de Bergboezem onthult worden door kinderen uit de buurt. Op het bord zal ook een stuk te lezen zijn over de inzet van de oprichter van Stichting Natuur- en Milieuwacht wijlen dhr. Maarten van Herk. Het bord wordt geplaatst op de hoek van de Molenweg en de Boezemweg, alwaar ook de officiële onthulling plaats zal vinden. Niet geheel onbelangrijk zal deze middag ook het rapport van de officiële weidevogeltelling overhandigd worden aan de wethouders van Gemeente Lansingerland en Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wij willen jullie oproepen allen te komen en zelf ook mensen uit te nodigen om te komen, om onder het genot van een hapje en drankje deze officiële onthulling en overhandiging bij te wonen. Hoe meer mensen aanwezig zijn, hoe meer indruk er gemaakt wordt op de aanwezige pers en wethouders.

Wat?    Onthulling informatiebord en overhandiging rapport weidevogeltelling
Wanneer?    Vrijdag 8 oktober 16:30 uur
Waar?    Hoek Molenweg - Boezemweg

We zien u en uw familie, vrienden, kennissen, etc. graag op 12 en 13 juni!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht