Nieuws

Nieuwsbrief 24 december 2010

december 2010


Beste Boezemvrienden,

In deze laatste nieuwsbrief van 2010 blikken we terug op het afgelopen jaar en willen we alvast vooruitblikken op het jaar 2011.

Terugblik op 2010

Het afgelopen jaar heeft Stichting Natuur- en Milieuwacht zich op alle fronten ingezet voor het behoud van onze cultuurhistorische Bergboezem. Naast de aanwezigheid bij talloze hoorzittingen en vergaderingen volgen hier in het kort de hoogtepunten van 2010:

  1. Presentaties voor de politiek
  2. Plaatsen van protestborden
  3. Boezemvrienden werving (inmiddels ruim 800)
  4. Intentieverklaring van de veehouders
  5. Weidevogelinventarisatie
  6. Succesvolle Polderdag
  7. Rapport met betrekking tot de waterhuishouding
  8. Onthulling van het informatiebord aan de rand van de Bergboezem
  9. Kalenderactie

Vooruitblik op 2011

Stichting Natuur- en Milieuwacht zet de strijd in 2011 voort. Er lopen nog vier procedures en we zullen ons blijven verzetten. Komend jaar gaan we zelf ook een inrichtingsvariant indienen die zoveel mogelijk kostenbesparing oplevert en waarin de weidevogels en agrarisch natuurbeheer (koeien in de wei!) een belangrijke plaats innemen. In verband met de benodigde bezuinigingen zal de kostenbesparing een belangrijk argument zijn.

Dankwoord

Via deze weg wil het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht de meer dan veertig vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben geholpen met de protestborden, de website, het flyeren, de werving van Boezemvrienden, de Polderdag, etcetera hartelijk danken voor hun inzet. Als laatste dank aan de makers van de kalender, de sponsoren die de uitgave van de kalender mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de verkopers. Ook willen we alle Boezemvrienden bedanken die ons het afgelopen jaar hebben gesteund door middel van een donatie of door de aankoop van één of meerdere kalenders. Donaties blijven welkom, want ook in 2011 kunnen we niet zonder de steun van onze Boezemvrienden!


Heeft u nog geen kalender voor 2011?

Er zijn nog ongeveer 25 kalenders te koop. Bestel nu dus nog snel deze kalender met unieke foto's van de Bergboezem via info@bergboezem.nl!


Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht wenst u allen fijne feestdagen toe en een gezond 2011!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht