Nieuws

Nieuwsbrief 26 februari 2010

februari 2010


Beste Boezemvrienden,

Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week is het weer tijd voor een nieuwsbrief.

Flyeren

Aanstaande zaterdag 27 februari zal er weer geflyerd gaan worden in Berkel-Centrum. Er zullen plastic koeien en echte schapen aanwezig zijn. Kom gerust even langs.

Boezemvrienden

De Boezemvrienden teller loopt inmiddels op tot nabij de 400. We hopen dit weekend de 500e Boezemvriend te mogen verwelkomen.

Inrichtingscommissie Groenzone

Maandag 1 maart vindt van 17:30-19:30 uur een bijeenkomst plaats van de Inrichtingscommissie Groenzone. De heer Gert Steenwijk (CDA) en de heer Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) zullen zich hier gaan inzetten voor wijziging van de plannen. Wij willen iedereen oproepen bij deze openbare vergadering in Cultureel centrum 't Manneke (Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs) aanwezig te zijn. Indien mogelijk zullen wij inspreken.

Horstermeerpolder

De laatste week is er veel aandacht in de media geweest voor de actie in de Horstermeerpolder. Deze actie komt overeen met onze strijd.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1351755.ece/Bewoners_sluiten_uit_protest_polder_af

Groen Links op bezoek

Zoals in de Heraut van deze week te lezen is, is een afvaardiging van Groen Links op bezoek geweest in de Bergboezem. Het is altijd positief als politieke partijen zich ter plekke willen laten informeren, omdat er dan beter begrepen wordt waar het om gaat en waar Stichting Natuur- en Milieuwacht voor staat.

Verkiezingen

Woensdag 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen van deze nieuwsbrief gebruik maken om u er op te wijzen dat wij op dit moment steun ondervinden van het CDA, Leefbaar 3B en Behoud Huis de Haas. Met name de inzet van de heer Gert Steenwijk (nr. 11 CDA) en Jan Pieter Blonk (nr. 1 Leefbaar 3B) mag genoemd worden. Heren, bedankt!

Ingezonden brieven

In de Heraut van deze week reageert Jaap van Lien van Vogelwacht Rotta in de ingezonden brieven rubriek op onze ingezonden brieven van de afgelopen weken. Wij hebben er voor gekozen niet op zijn brief te reageren. De heer Van Lien haalt in zijn brief oude koeien uit de sloot en lijkt de gevolgen van de aanleg van 'nieuwe natuur' met moeras niet op waarde te schatten. Natuurlijk is iedereen welkom om alsnog een brief van maximaal 300 woorden te schrijven en deze te mailen naar info@bergboezem.nl, waarna wij ervoor zullen zorgen dat de brief in de Heraut komt.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht