PERSBERICHT

Stichting Natuur- en Milieuwacht blikt terug

januari 2011

Lansingerland – Afgelopen week is de laatste van 450 kalenders verkocht. Een reden voor Stichting Natuur- en Milieuwacht om terug te blikken op deze succesvolle kalenderactie en op een jaar van intensief actievoeren voor het behoud van de Bergboezem.

Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft het afgelopen jaar intensiever dan ooit actie gevoerd voor het behoud van het cultuurhistorische weidegebied de Bergboezem, gelegen tussen Rodenrijs en Oude Leede. Naast de aanwezigheid bij talloze hoorzittingen en vergaderingen zijn er presentaties gehouden voor de politiek, zijn er grootschalig Boezemvrienden geworven met een flyeractie, zijn er protestborden geplaatst, is er een intentieverklaring voor agrarisch natuurbeheer getekend door de veehouders, is er een weidevogelinventarisatie gedaan, is er een succesvolle polderdag georganiseerd, is er een rapport verschenen met betrekking tot de waterhuishouding en is er aan de rand van de Bergboezem een informatiebord onthuld.

Omdat aanvulling van de kas tegen het einde van het jaar noodzakelijk was om door te kunnen met actie voeren, is er in december een kalenderactie op touw gezet. De kalender toont waar Stichting Natuur- en Milieuwacht voor strijdt: het mooie cultuurhistorische landschap van de Bergboezem met koeien, schapen en weidevogels, in de zon en in de sneeuw. Elke maand van de kalender is gesponsord door een bedrijf uit de omgeving van de Bergboezem. Op deze manier kon de totale opbrengt van de kalender ten goede komen aan Stichting Natuur- en Milieuwacht. "We hebben veel leuke reacties gehad op de actie en op de kalender, soms zelfs door middel van een brief," aldus Cas Pannekoek, voorzitter van Stichting Natuur- en Milieuwacht. "Veel mensen hebben zich spontaan aangemeld als Boezemvriend. Ook zijn wij verheugd dat we ongeveer 80 donaties hebben mogen ontvangen."

Al het werk dat Stichting Natuur- en Milieuwacht het afgelopen jaar heeft verricht is niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers. Cas Pannekoek: "Ik zou graag de meer dan veertig vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben geholpen met de protestborden, de website, het flyeren, de werving van Boezemvrienden, de Polderdag, etcetera hartelijk danken voor hun inzet. Ook dank aan de makers van de kalender, de sponsoren die de uitgave van de kalender mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de verkopers. Verder willen we alle Boezemvrienden bedanken die ons het afgelopen jaar hebben gesteund door middel van een donatie of door de aankoop van één of meerdere kalenders. Donaties blijven welkom, want ook in 2011 kunnen we niet zonder de steun van onze Boezemvrienden!"

Op de website www.bergboezem.nl is meer informatie te vinden over Stichting Natuur- en Milieuwacht, de Bergboezem, het worden van Boezemvriend en het doen van een donatie.Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Cas Pannekoek.
Telefoon: 06-13480317
Mail: info@bergboezem.nl