Alternatief plan

In samenwerking met de agrariërs die land hebben in de Bergboezem is er een alternatief plan opgesteld. Het belangrijkste doel van dit plan is het behoud van het cultuurhistorisch weidegebied de Bergboezem en de aanwezige weidevogels. Alle eigenaren en gebruikers van de Bergboezem hebben een intentieverklaring getekend. Het alternatieve plan bestaat uit de volgende punten:

 1. Behoud van de Bergboezem als cultuurhistorisch weidegebied
 2. Beweiding door koeien en schapen
 3. Bemesting
 4. Mozaiekmaaien en beweiden, in verband met het broedseizoen
 5. Behoud van de natuurlijke kreekruggenstructuur
 6. Agrariërs onderhouden de watergangen en houden de totale polder schoon
 7. Educatie
mozaiekbeheer Afbeelding: mozaiekbeheer.

Alternatief waterplan

Er zijn twee alternatieven voor de 80 m³ water die volgens het Hoogheemraadschap van Delfland door de bypass zou moeten.

Optie 1: 80 m³ vanuit de Bovenvaart naar de Zweth

Het nieuwe gemaal, dat via de inlaat water naar de Zweth pompt, haalt het water direct uit aangrenzend boezemwater (de Molenvaart; dit is de vaart die vanuit de Bovenvaart naar de Oude Leede loopt).

Optie 2: 40 m³ via de inlaat bij de Westpolder en 40 m³ via de inlaat bij de Molenweg

Er gaat 40 m³ water via de inlaat bij de Westpolder (via een eventuele vistrap) naar de bestaande hoofdwatergangen. De andere 40 m³ gaat via de bestaande inlaat bij de Molenweg.

Resultaat

 1. Behoud van de weidevogels
 2. Versterking van het vogelgebied in combinatie met de polder Oude Leede
 3. Behoud van het cultuurhistorisch weidegebied de Bergboezem
 4. Behoud van de calamiteitenberging met zijn infrastructuur
 5. Educatief
 6. Recreatie, natuur en veehouderij in één
 7. Geen verrommeling van het totale gebied Oude Leede/Ackersdijk
 8. Goedkopere oplossing voor inrichting en onderhoud

Oostland en Lansingerland hebben één mooie en unieke cultuurhistorische polder, waar alle laatste weidevogels een toevluchtsoord hebben!