AWB-bezwaar

Bezwaar tegen de volgende punten:
 1. Aanleg van een inlaatconstructie en een vispassage
 2. Aanleg van een doorvoerwatergang
 3. Aanleg natuurreservaat; aanpassing Bovenvaart
 4. Aanleg en verwijderen van duikers
 5. Dempen en graven van polderwatergangen
 6. Aanleg van twee stuwen en een windwatermolen
 7. Versterking van de polderkaden
 8. Aanleg van fietspaden, wandelpaden en twee panoramapunten
 9. Aanleg van zes bruggen

Onderbouwing van het bezwaar

Bezwaar tegen de aanleg van een natuurreservaat:
 1. Vernietiging van een goed weidevogelgebied.
 2. De Bergboezem is een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied.
 3. Nut en noodzaak van 'nieuwe natuur' is nooit aangetoond.
 4. Moeras is schadelijk voor de gezondheid en trekt ongewenste insecten en planten aan.
 5. Niet aantrekkelijk om in te wandelen of fietsen.
Bezwaar tegen het vernietigen van het polderlandschap en het agrarisch gebruik:
 1. Agrarisch gebruik maakt de Bergboezem waardevol, aantrekkelijk en rendabel.
 2. Overlast voor omwonenden door werkzaamheden en vergroting van het wateroppervlak.
Bezwaar tegen de aanleg van bloemrijk grasland:
 1. Verkleining van het weidevogelgebied.
 2. Minder voedsel voor de weidevogels.
Bezwaar tegen het ophogen van de kade Oude Leede (Kronkelkade):
 1. Oppervlaktewatervervuiling door zout zeezand.
 2. Verdroging van de kade en afsterven van het gras.
Bezwaar tegen het afgraven van grond en het verbreden van de poldersloot aan de noordkant van de kade Oude Leede (Kronkelkade):
 • Bij onderhoud komt er meer slootvuil op de percelen grenzend aan deze poldersloot.