Bestemmingsplan

In 2002 is de Bergboezem bij de Groenblauwe Slinger gevoegd als deelgebied van de Groenzone Berkel-Pijnacker. Hierdoor moet de Bergboezem voorzien worden van zogenaamde 'nieuwe natuur'.

Het bestemmingsplan ziet er als volgt uit:

 1. Bergingscapaciteit van 600.000 m³ naar 1.200.000 m³ (ongeveer 120 centimeter hoog)
 2. Inlaat aan de kant van de Schie
 3. nieuwe inlaatleiding Afbeelding: nieuwe inlaatleiding aan de kant van de Schie (bron: google earth)
 4. Aanleg bypass en inlaatconstructie
 5. Verhogen en verstevigen van de kaden
 6. Twee nieuwe gemalen (één in de Bergboezem en één in de Oude Leede)
 7. Natuurvriendelijke oevers en een vistrap
 8. 45 hectare natuurreservaat en 65 hectare natuur- en recreatiegebied
 9. Wandel- en fietspaden, uitkijk- en rustpunten
 10. Informatieborden over het waterbeheer
 11. Onderhoud door Staatsbosbeheer


bestemmingsplan Afbeelding: bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan laat zones moeras, bloemrijk grasland en plas-dras zien. Ook de bypass en de recreatie zone is te zien. Daarnaast zal de Middeldijk worden verhoogd met grond uit het moeras.