Weidevogels

In de Bergboezem zijn weidevogels in grote getale aanwezig. Alle soorten weidevogels uit de weidevogel top 10 zijn vertegenwoordigd! De Grutto- en Kievitstand verbetert nog steeds, ondanks de intensivering van de landbouw.

kievit Afbeelding: kievit.

De Grutto is de 'koning' van de weidevogels en staat ook symbool voor de weidevogelbescherming. De Grutto staat in zijn kwetsbaarheid niet alleen. Van de 78 vogelsoorten van de Nederlandse Rode Lijst zijn er maar liefst 47 afhankelijk van ons agrarisch land.

grutto Afbeelding links: weidevogel top 10 (bron: Vogelbescherming, "kiezen voor weidevogels"). Rechts: grutto.

Hoe komt het nu dat de Grutto en Kievit stand in de Bergboezem ondanks intensivering verbeterd is? Ten eerste broeden weidevogels in gras en dit is voldoende aanwezig in de Bergboezem. Daarnaast zoeken weidevogels hun voedsel in weilanden en langs sloten. Verder heeft de Bergboezem een rijk bodemleven. Dit komt door een lage waterstand, door bodembewerking en door onderhoud van het grasland en door dierlijke mest.

Daarnaast stellen wetenschappers dat weidevogels worden bedreigd doordat er te weinig koeien buiten zijn en doordat er te weinig wordt gemaaid. Ook gaat in natuurgebieden de weidevogelstand achteruit door verzuring en verruiging. (Bron: Ecomare)