Gang van zaken

  1. Februari 2006: De gemeenteraad zegt inspraak van omwonenden toe. Echter: de bewoners krijgen geen inspraak.

  2. Bezwaar ingediend tegen de plannen op basis van de Flora en Fauna Wet.

  3. December 2007: Bezwaar gegrond verklaard met betrekking tot het aanleggen van alle waterwerken in de Bergboezem.

  4. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland vragen uitzondering op de Flora en Fauna wet aan.

  5. Bezwaar bij de Bestuursrechtspraak Provinciale Staten. Deze procedure loopt nog.

  6. Bezwaar bij het Europese Hof op basis van de Flora en Fauna Wet. Deze procedure loopt nog.

  7. Bezwaar bij het Hoogheemraadschap van Delfland (AWB-bezwaar).